rekrutacja

Rekrutacja do projektu została zakończona.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Regulamin rekrutacji
wraz z załącznikami

Regulamin opisuje najważniejsze założenia projektu takie jak: kryteria kwalifikowalności uczestników, opis poszczególnych etapów rekrutacji, terminy złożenia formularzy rekrutacyjnych, spis wymaganch załączników, zasady oceny formalnej i merytorycznej itd.

Regulamin przyznawania
środków finansowych
wraz z załącznikami

Dokument ten określa zasady przyznawania dotacji na założenie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego. Integralną jego częściąjest Biznesplan, który stanowi najważniejszy opis planowanej działalności.

Karta oceny formalnej
i merytorycznej

Są to karty zawierające m.in. informacje o spełnieniu kryteriów oceny foralnej i merytorycznej uczestnictwa, potwierdzenie złożenia oświadczenia o prawdziwych danych zawartych w formularzu rekrutacyjnym, informacje o preferowanej branży itd.